Oglądanie telewizji w Polsce

Chociaż rzeczywiście każdego roku maleje ilość posiadanych przez Polaków odbiorników telewizyjnych, to paradoksalnie wzrasta liczba godzin, jakie przed TV spędzamy każdego dnia. Z danych Głównego Urzę…